Zinc Lamelar INELCA SLU

Situació econòmica post pandèmica en el sector galvànic

Després de més d’un any intentant eludir els greus problemes que ha portat amb si la pandèmia i quan sembla que es comencen a buidar els nuvolots amb la immunització de la població a través de la vacuna, apareixen en l’horitzó nous obstacles en el sector industrial que no fan més que entorpir la sortida […]

Electrodeposición imagen abeja INELCA

Electrodeposició

La electrodeposició és la fase del tractament electrolític on es recobreixen les peces amb una fina capa (micres) del metall o aliatge que desitgem dipositar. Per a això se submergeixen les peces en una solució electrolítica, anomenada electròlit, que conté ions del metall o metalls que formarà la capa. Es crea un sistema galvànic en […]

Inelca Seguridad Imagen cámara térmica

Prevenció & Innovació

La propagació de la pandèmia del Covid-19 ens ha obligat a alterar ràpidament d’hàbits. Ara correspon a les empreses garantir el compliment de les normes de conducta que permeti una activitat segura. És per això que INELCA, sensibilitzada amb la cultura preventiva i complint amb el que transmet la Llei de prevenció de riscos laborals, […]

Recubrimientos metálicos Imagen para noticia preparación limpieza

Preparació/Neteja

Per a una correcta aplicació de qualsevol tractament superficial és essencial l’estat de la superfície sobre la qual s’ha d’aplicar. Pel fet que les peces sobre la qual s’aplicarà el recobriment provenen de processos anteriors (estampats, mecanitzats, roscats, tractaments tèrmics, etc…), aquestes han de ser sotmeses a processos de neteja prèvies a la deposició del […]

Imagen para enseyosde corrosión INELCA SLU

Assaigs de corrosió II: Tipus d’assajos més habituals

En el lliurament anterior d’aquesta publicació vam veure la definició, finalitat i limitacions dels assaigs de corrosió, en aquest lliurament tractarem els tipus d’assaig de corrosió més estesos i utilitzats per assajar peces metàl•liques recobertes amb metalls de sacrifici com són el Zn, ZnFe, ZnNi i Zn flakes. Assaig CNS: Les sigles d’aquest assaig corresponen […]

Imagen Virus COVID19

Proves Covid-19

La plantilla d’Inelca es va sotmetre la setmana passada, en les seves instal•lacions de Sant Esteve de Sesrovires, a les proves per comprovar si estan afectats pel Covid-19 i així garantir la salut de cada un d’ells. Els resultats han estat satisfactoris el que permet seguir amb l’activitat amb seguretat. A més s’han adaptat les […]

ZnNi e Hidrogenación INELCA SLU

ZnNi i Hidrogenació

Un dels inconvenients dels recobriments dipositats electrolíticament, és la possibilitat d’hidrogenació. En algunes de les fases del procés d’aplicació del recobriment, com pot ser el decapatge o la pròpia fase de deposició, es produeix, com a reacció auxiliar, la formació d’hidrogen sobre la superfície metàl·lica a recobrir. Aquest hidrogen, en forma monoatòmica, pot difondre dins […]

Avantatges del ZnNi

D’entre tots els recobriments superficials de zinc i els seus aliatges, el zinc-níquel presenta una sèrie d’avantatges que el fa ser el líder: i) Major resistència a la corrosió: La presència d’un 12 a un 16% de Ni en la seva estructura, permet que adquireixi la fase gamma, el que li confereix una major resistència […]

Imagen ensayos sobre corrosión INELCA SLU

Assaigs de corrosió

Un assaig de corrosió consisteix en la realització d’experiments de laboratori que permeten simular ambients corrosius amb la finalitat de determinar la resistència dels metalls recoberts sota condicions controlades. El comportament enfront de la corrosió d’un metall és una propietat conjunta entre les seves pròpies característiques i la del medi que l’envolta pel que a […]

INELCA imagen nueva planta producción

INELCA inaugura una nova planta de producció

Com a part del pla d’expansió i creixement de l’empresa, INELCA inaugurarà aquest mes de març una nova planta a la banda de l’actual, en la mateixa població de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) on té emplaçada la planta principal. Amb una superfície construïda de 2.200 m2, aquesta planta serà un complement productiu a l’existent […]