Avís Legal

IDENTIFICACIÓ

Titular: Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA
CIF: B67530048
Domicili: C/ Edison núm. 17-19 Pol. Ind. Ca N’Estella – 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Telèfon: 93 779 86 08
Correu electrònic: inelca@inelca.es

CONDICIÓ D’USUARI/A

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari/a de la web (d’ara endavant “Usuari/a”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI/A

l’Usuari/a es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari/a se obliga a no utilitzar la web per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

Tota la informació que faciliti l’Usuari/a Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament del formulari necessari per a l’obtenció de les seves dades de contacte, així com la formulació de consultes.

Serà així mateix responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a permanentment actualitzada de manera que respongui a cada moment a la situació de l’Usuari/a. En tot cas l’Usuari/a serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA o a tercers per la informació que faciliti.

Qui enviï comunicacions a aquesta web o al seu propietari serà responsable del contingut d’aquestes, també quant a la seva veracitat i precisió no fent-se per tant de responsable Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA de la informació i continguts introduïts per tercers.

No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA es posa a la disposició de tots els usuaris/as, autoritats i forces de seguretat per a col•laborar de manera activa en la retirat o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el faci saber de manera immediata al propietari del lloc web.

ÚS DELS CONTINGUTS DE LA WEB

L’Usuari/a se obliga a no utilitzar la web ni el servei ofert a través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web.

L’Usuari/al fet que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació d’Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA així com qui utilitzi il•lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel•lectual del lloc o dels continguts i serveis d’aquesta, serà responsable davant Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA de la seva actuació.

Als efectes previstos aquí s’entenen per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font.

En particular, l’Usuari/a se compromet a no: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que compti amb l’autorització de la titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny del lloc i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial les imatges i logos continguts en el servidor de www.inelca.es En cap moment podrà entendre’s que l’ús o accés a la webwww.inelca.es i/o als serveis oferts en aquesta, atribueixen a l’Usuari/a dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida tret que existeixi expressa autorització d’Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc atorgada a l’Usuari/a se limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús professional d’aquest, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

FRAMES

Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – *INELCA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts de la web.

RESPONSABILITATS D’INDUSTRIAL ELECTROLÍTICA CANO S.L.U. – INELCA

Ús incorrecte de la web: Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA ha creat la web per a la difusió de la seva activitat i per a facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant l’accés a la web i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix so responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA per l’ús incorrecte, il•lícit o negligent que del mateix pugui fer l’Usuari/a, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris/as fan de la web i dels serveis.

Així mateix, Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA tampoc serà responsable dels perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari/a en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web.

Utilització dels continguts: Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA facilita tots els continguts de la seva pàgina de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris/as fora de l’àmbit al qual es dirigeix la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’Usuari/a.

Virus: Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l’Usuari/a l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu web. No obstant això, aquestes mesures no són infal•libles i per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors Tecnològics: Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la seva pàgina i farà tots els esforços perquè la mateixa no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de xarxa no imputables a Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals (LOPD-GDD) mitjançant l’acceptació de la nostra Política de Privacitat l’Usuari/a presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals obtingudes a través de la web www.inelca.es siguin inclosos en un fitxer titularitat del qual Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA és responsable i sobre el qual s’apliquen les mitjanes tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del mínim necessari que indiqui la llei. Les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers ni seran transferits a altres Estats.

Els Usuari/as d’aquesta pàgina poden sol•licitar al responsable del tractament per escrit al correu electrònic d’Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA i amb còpia de DNI o un altre document identificatiu l’exercici dels següents drets: dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de portabilitat i de limitació.

NAVEGACIÓ WEB “COOKIES”

La web www.inelca.es utilitza “cookies tècniques”. Les “cookies” són fitxers de textos que els ordinadors envien al seu disc dur per a facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada.

La finalitat de les “cookies” de la web www.inelca.es és personalitzar els serveis que oferim, facilitant la informació que pugui ser del seu interès. Les “cookies” no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on vostè es troba. Les “cookies” contingudes en la web www.inelca.es necessiten per a la seva instal•lació el seu consentiment exprés. Si vostè no desitja que se li instal•li en el seu disc dur una “cookie”, sol•licitem que configuri el navegador del seu ordinador per a no rebre-les. L’informem que amb aquesta supressió la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

ENLLAÇOS A ALTRES PLATAFORMES O XARXES SOCIALS

La web web www.inelca.es posa a la disposició dels Usuari/as mitjans d’enllaç que permeten accedir als canals i pàgines que la pàgina web manté en les plataformes de les xarxes socials de Facebook, RSS i Twitter propietat de tercers i gestionades per aquests tercers.
L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA i les xarxes socials enllaçades com tampoc l’acceptació dels continguts i serveis sent els seus titulars els responsables d’aquests.

Atès que Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA no té cap control sobre el contingut allotjat en aquestes xarxes socials, l’Usuari/a reconeix i accepta que Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari/a pot accedir en aquestes pàgines, ni per la publicitat, ni per qualsevol altre material disponible en aquestes.

En cap cas Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA comparteix amb Facebook, RSS ni Twitter cap mena d’informació privada sobre els usuaris i tota la informació l’Usuari/a vulgui proporcionar a aquestes xarxes socials estarà sota la seva pròpia responsabilitat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta pàgina web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA i l’Usuari/a acorda sotmetre’s als jutges i tribunals de Martorell.

MODIFICACIONS

Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis de la mateixa i les condicions requerides per a la seva utilització.

Industrial Electrolítica Cano S.L.U. – INELCA es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la web o el seu disseny. Els continguts i serveis de la web s’actualitzen periòdicament.

A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en la web.

Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que els convidem a revisar aquests termes quan visitin de nou la web.

Data de l’última actualització: 4 de novembre de 2.019

Contacte

Edison, 17-19 Pol. In. Ca n’Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires

Phone: +34 93 779 86 08
Fax: +34 93 771 46 87
Email: inelca@inelca.es