REACH (Regularització de la CE 1907/2006 sobre productes químics)

Mitjançant aquesta comunicació informem que Industrial Electrolítica Cano és coneixedora de la Regulació Europea (CE) No. 1907/2006 sobre el Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes Químics

Industrial Electrolítica Cano ha informat i sol·licitat a tots els seus proveïdors de producte químic seva adequació i compliment amb la directiva sol·licitada.

En aquest sentit, confirmem que els nostres proveïdors de matèria primera, substàncies i preparats compleixen amb la directiva REACH i així ells ens ho ha fet saber.

Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides

Industrial Electrolítica Cano, SL. dóna suport els Deu Principis del Pacte Mundial referent als Drets Humans, els drets laborals, el Medi Ambient i la lluita contra la corrupció.

Mitjançant aquesta comunicació, expressem la nostra intenció de donar suport i desenvolupar aquests principis dins la nostra esfera d’influència. Ens comprometem a fer del Pacte Mundial i els seus principis part de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la nostra companyia, així com involucrar-nos en projecte cooperatius que contribueixin als objectius més amplis de Desenvolupament de les Nacions Unides.